Neurodesign-hjärnforskning i inredning

Visste du att hög takhöjd får dig att tänka mer abstrakt medan låg får dig att tänka mer konkret? 

En av mina sommarböcker i år är boken om Neurodesign - om hur vi påverkas av inredning och hur vi kan inreda för att rum ska få den funktion som vi önskar. 

Neurodesign kombinerar hjärnforskning med inredning - når vi bör använda starka färger och inte, hur vi påverkas av vassa vs runda former, vad takhöjden har för betydelse för kreativiteten. 

Gröna växter, bilder av naturen eller bara färgen grön får en harmonerande effekt eftersom det tar oss tillbaka till naturen. Att använda så enkla medel hjälper sjuka att bli friskare snabbare, att ha mindre ont vid sjukvusvistelse och får besökare att stanna längre. 

Även en matta på golvet i sjukhusmiljö gör att besökare stannar längre, därmed  blir patienter friskare då anhörigas besök får de att snabbare bli friskare.

Färger påverkar oss mycket och ofta likartat. I hemmiljö är det att föredra mer jordnära färger för att främja lugnet. Men en del blir väldigt rastlösa av det och behöver mer färgstark miljö för att trivas - antagligen för att vissa behöver mer stimuli än andra.

Man har sett skillnader i färgskalor mellan män och kvinnors upplevelse av färg. Män föredrar dovare miljöer medan kvinnor ljusa och pastelliga. I mörka miljöer känner kvinnor sig mer instängda medan män blir med distraherade av en ljus omgivning. 

Jag tycker att det är särskilt intressant ur biblioteksmiljösynpunkt och hur en miljö kan gynna kreativt tänkande men också vara en plats för återhämtning.


Inte så kreativ miljö...
....järmfört med att tänka kreativt här.

Toppenbra bok att läsa i hängmattan - lättfattlig och lagom mycket text 😊