Skogen

Vi gick till skogen, picknickade, samlade 20 hasselbuskar, åkte hem. 

Fast det är klart, nog hann vi klättra över vidunderliga stenblock, rädda oss till andra sidan träsket. Stava till alfabetet av pinnar, ordet alltså. Äta harsyra. Tänka på hur det vore om vi bodde nära just denna skogen. Drömma. Klättra i träd. Plocka vitsippor och gulsippor. Undra över vad som kan ätas.

Vet ni vad detta är?

Förr har jag inte tyckt om skog - men vilken fröjd och ynnest!


Kommentera här: